Disclaimer

MARAblu besteedt aandacht en zorg aan de informatie zoals deze op de website wordt aangeboden, en probeert deze correct weer te geven en actueel te laten zijn. Het kan echter voorkomen dat informatie niet volledig of onjuist is. Aan de gegevens zoals deze op de website worden weergeven kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. MARAblu aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten zoals deze kunnen voortvloeien uit niet volledige en/of onjuiste informatie. U bent degene die ervoor verantwoordelijk is uzelf ervan te vergewissen of deze informatie voor uw doel geschikt is voordat u er gebruik van maakt.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld. Eventuele correcties, wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder aankondiging worden aangebracht. U kunt, wanneer u wilt, MARAblu helpen om onjuiste en/of niet volledige informatie te corrigeren en/of aan te vullen. U kunt hiervoor een email sturen via het contactformulier.Eventueel kan informatie dan aangepast worden.

De inhoud van deze website, in beeld, beeldmerk, handelsmerk, handelsnaam en geschrift, is eigendom van MARAblu, alsmede het ontwerp van de website en niets ervan mag worden gekopieerd worden zonder uitdrukkelijke toestemming van MARAblu. Wilt u graag een deel van de inhoud van de website gebruiken? Stuur dan een email via het contactformulier met daarin vermeld het doel, uw beweegredenen enz.

Privacy
Uw persoons- en adresgegevens worden gerespecteerd en vertrouwelijk behandeld. Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt om bestellingen op de juiste wijze te kunnen afhandelen. De gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database en worden niet beschikbaar gesteld aan derden, behalve wanneer een derde door MARAblu worden ingeschakeld om jouw informatieaanvraag of bestelling te verwerken.

Voor het overige zal MARAblu Uw gegevens uitsluitend gebruiken met Uw toestemming, bijvoorbeeld voor het verzenden van de nieuwsbrief. U kunt uw toestemming altijd per direct intrekken.

Gegevens over het gebruik van de website van MARAblu zijn van algemene aard en kunnen niet worden herleid tot een individuele bezoeker. De gegevens worden gebruikt om de website te ontwikkelen en te verbeteren. Ook feedback is welkom! Via het contactformulier natuurlijk.

Editor's choice
dokterstas beugeltas groen
tuttibrutti tas sfeervol