TASSEN & LEER

cursussen | workshops
opleidingen | webshop

25 cursussen
starten op elk moment

basisopleiding 3 mnd
(jaar)opleiding | mannenopleiding

luxe workshops
‘maak je eigen leren droomtas’

privacy

Privacybeleid MARAblu 2018-05-25

MARAblu, gevestigd aan de Catharinastraat 42 4901 GR te Oosterhout, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

MARAblu & TUTTIBRUTTI
Catharinastraat 75
4901 GR Oosterhout
06-52661921
Contactpersoon is Mara Riviera, te bereiken via contact.

Wat is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een Europese verordening die gaat over de ‘bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens van Europese staatsburgers en betreffende het vrije verkeer van die gegevens’. Deze verordening, welke geïmplementeerd is op 25 mei 2018, heeft als doel om EU-Burgers en bewoners meer controle over hun persoonlijke data te geven en om duidelijke wetgeving en regels op te stellen voor de verwerking van persoonlijke data voor alle bedrijven die binnen de EU opereren.

Dit is geweldig nieuws voor elke EU-Burger! De 99 artikelen in de AVG zorgen ervoor dat organisaties verantwoordelijk worden gehouden voor het verkrijgen van toestemming van de individuen waarover zij informatie verzamelen. Daarnaast zou het nu makkelijker moeten worden voor individuen om de informatie die bedrijven over hen verzamelen in te zien.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou, je bedrijf of die we in verband kunnen brengen met jou. Je deelt persoonsgegevens met ons als je klant bij ons bent of als je contact met ons hebt. Denk aan je naam, telefoonnummer of e-mailadres. Of een factuur. Een los debiteurnummer is geen persoonsgegeven. Ben je zzp-er of heb je een eenmanszaak, vof of maatschap? Dan wordt je gezien als persoon.

Welke persoonsgegevens verwerken we bij MARAblu & TUTTIBRUTTI?

MARAblu verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Een overzicht:
* voor- en achternaam
* telefoonnummer
* emailadres
* overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel aan te maken op onze website, aankopen te doen, samples te laten maken; in correspondentie en telefonisch
* factuurgegevens, transacties en betalingen

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?

MARAblu verwerkt jouw persoonsgegevens met de volgende doelen:
* contact met je te nemen indien nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
* je te informeren over wijzigingen in onze diensten en producten
* voor marketingdoeleinden bijvoorbeeld onze nieuwsbrief versturen waarvoor jij je net zo makkelijk aan- als af kunt melden
* om goederen en diensten bij je af te leveren
* om onze financiële administratie en facturatie uit te kunnen voeren
* om jouw vragen te beantwoorden

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

MARAblu bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor we de gegevens hebben verzameld.
Voor factuur- en betalingsgegevens geldt een wettelijke termijn waar wij ons uiteraard aan houden.

Het delen van persoonsgegevens met derden

MARAblu verstrekt uitsluitend gegevens aan derden wanneer dit nodig is voor het uitvoeren van onze overeenkomst of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De websites van MARAblu & TUTTIBRUTTI gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. MARAblu & TUTTIBRUTTI gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de socialmedia-bedrijven zoals Google, Facebook etc.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek via contact.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. MARAblu & TUTTIBRUTTI zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

MARAblu & TUTTIBRUTTI wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Disclaimer

MARAblu besteedt aandacht en zorg aan de informatie zoals deze op de website wordt aangeboden, en probeert deze correct weer te geven en actueel te laten zijn. Het kan echter voorkomen dat informatie niet volledig of onjuist is. Aan de gegevens zoals deze op de website worden weergeven kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. MARAblu aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten zoals deze kunnen voortvloeien uit niet volledige en/of onjuiste informatie. Jij bent degene die ervoor verantwoordelijk is jezelf ervan te vergewissen of deze informatie voor jouw doel geschikt is voordat jij er gebruik van maakt.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld. Eventuele correcties, wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder aankondiging worden aangebracht. Je kunt, wanneer je wilt, MARAblu helpen om onjuiste en/of niet volledige informatie te corrigeren en/of aan te vullen. Je kunt hiervoor een email sturen via contactEventueel kan informatie dan aangepast worden.

De inhoud van deze website, in beeld, beeldmerk, handelsmerk, handelsnaam en geschrift, is eigendom van MARAblu, alsmede het ontwerp van de website en niets ervan mag worden gekopieerd worden zonder uitdrukkelijke toestemming van MARAblu. Wil je graag een deel van de inhoud van de website gebruiken? Dat kan vast. Stuur dan een email via contact met daarin vermeld het doel, uw beweegredenen enz.