TASSEN & LEER

cursussen | workshops
opleidingen | webshop

25 cursussen
start op elk moment

basisopleiding 3 mnd
(jaar-)vakopleiding

luxe workshops
‘maak je eigen leren droomtas’

Privacy beleid MARAblu – tassen vakopleiding cursus workshop & LeatherBagsAcademy


E-mail: mail@MARAblu.com
Website: www.MARAblu & LBA.com

Email: mail@leatherbagsacademy.com
Website: www.leatherbagsacademy.com


DEFINITIES

MARAblu – tassen vakopleiding cursus workshop en LeatherBagsAcademy, hierna te noemen: MARAblu & LBA, gevestigd te Breda, Urkstraat 11, onder KvK nr. 20119063 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Klant: degene met wie MARAblu & LBA een overeenkomst is aangegaan.
Partijen: MARAblu & LBA en klant samen.

SAMENVATTING EN BEGRIJPELIJKE TAAL
Wanneer een artikel van toepassing is op de consument: je vindt onder de titel van het artikel de inhoud van het artikel samengevat in begrijpelijke taal.

CONTACTGEGEVENS:
MARAblu & LBA
Urkstraat 11
4817 AR Breda
+ 31 85 070 3770
Contactpersoon is Mw. Riviera, te bereiken op mara@MARAblu.com en op mara@leatherbagsacademy.com


INHOUD

Artikel 1 – Inhoud Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Artikel 2 – Persoonsgegevens
Artikel 3 – Bewaren van persoonsgegevens
Artikel 4 – Delen van persoonsgegevens met derden
Artikel 5 – Beveiliging
Artikel 6 –
Cookies
Artikel 7 – Gegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen

Artikel 1 – Inhoud Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Door de Europese Unie zijn wetten gemaakt voor jouw privacy waar ieder bedrijf aan moet voldoen. Wij doen dat ook.
1. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een Europese verordening voor de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens van Europese staatsburgers en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.
2. Deze verordening, welke geïmplementeerd is op 25 mei 2018, heeft als doel om EU-burgers controle over hun persoonlijke data te geven en bevat duidelijke wetgeving en regels voor de verwerking van persoonlijke data door MARAblu & LBA.
3. Middels AVG wordt MARAblu & LBA verantwoordelijk gehouden voor het verkrijgen van toestemming van de individuen waarover zij informatie verzamelen. Daarnaast is het makkelijker voor consumenten om informatie die MARAblu & LBA over hen verzamelt in te zien.

Artikel 2 – Persoonsgegevens
MARAblu & LBA hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. We vragen je toestemming voor het online verwerken van persoonsgegevens en we sturen jouw gegevens aan niemand door.
1. MARAblu & LBA verwerkt enkel persoonsgegevens in overeenstemming voor de doel einden waarvoor deze zijn verstrekt.
2. MARAblu & LBA vraagt uitdrukkelijke toestemming wanneer persoonsgegevens worden verwerkt.
3. MARAblu & LBA heeft technische en organisatorische maatregelen genomen ter beveiliging van alle persoonsgegevens.
4. MARAblu & LBA zal geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij nodig voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens zijn verstrekt.
5. MARAblu & LBA verwerkt de volgende persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
a voor- en achternaam
b telefoonnummer
c emailadres
d overige persoonsgegevens die actief verstrekt worden door de klant, bijvoorbeeld door aankopen te doen, samples te laten maken, gegevens genoemd in schriftelijke en telefonische correspondentie
e factuurgegevens, transacties en betalingen

Artikel 3 – Bewaren van persoonsgegevens
In sommige gevallen moeten we jouw gegevens bewaren, bijvoorbeeld voor de tijd dat je klant bent. Soms langer dan dat je klant bent, bijvoorbeeld voor de belastingdienst.
1. MARAblu & LBA bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld met een maximum van 2 jaar na beëindiging van de overeenkomst.
2. Wanneer de wettelijke termijn voor bedrijven van toepassing is geldt die wettelijke termijn voor het bewaren van persoonsgegevens.

Artikel 4 – Het delen van persoonsgegevens met derden
Voor het voeren van onze administratie delen we jouw gegevens met een intermediair als een boekhouder of accountant. Ook de intermediair voldoet aan de wetten van de AVG.
1. MARAblu & LBA verstrekt uitsluitend gegevens aan derden wanneer dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen Partijen, het verwerken van administratie door een intermediair of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Artikel 5 – Beveiliging
Jouw gegevens zijn goed beveiligd doordat onze website en cloudopslagdiensten ook goed beveiligd zijn. Jouw gegevens zijn geheim voor anderen.
1. Alle gegevensdragers, websites en cloudopslagdiensten in gebruik door MARAblu & LBA is maximaal beschermd door 2FA en wachtwoorden. Cloudopslagdiensten van wachtwoorden zijn maximaal beveiligd met 2FA en biometrische beveiliging.
2. In of voor organisatie werkzame personen zijn gehouden aan geheimhouding van alle persoonsgegevens.
3. Een datalek melden we bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 6 – Cookies
Functionele cookies om de website goed te laten werken kun je niet uitzetten. Alle andere cookies wel.

1. De websites van MARAblu & LBA gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Alvorens de website te bezoeken kiest de Klant middels een Cookieformulier of analytische en trackinggegevens verwerkt mogen worden.
2. Op de websites van MARAblu & LBA worden cookies geplaatst door derden. De Klant kan dit te allen tijde weigeren.

Artikel 7 – Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je kunt jouw gegevens inzien of zelfs laten verwijderen. Je hoeft het alleen maar even te vragen. Wij vragen jou om te bewijzen dat jij het echt bent die dit aan ons vraagt.
1. Klant heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kan de Klant een verzoek indienen via mail@marablu.com of mail@leatherbagsacademy.com .
2. Klant heeft het recht om toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens.
3. Klant heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Een gespecificeerd verzoek daartoe kan worden ingediend via mail@marablu.com of mail@leatherbagsacademy.com. De Klant stuurt daartoe een kopie van het identiteitsbewijs mee met daarin pasfoto, MRZ (machine readable zone), paspoortnummer en Burgerservicenummer onleesbaar gemaakt.
4. MARAblu & LBA zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, op jouw verzoek reageren.
5. De klant heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .