TASSEN & LEER

cursussen | workshops
opleidingen | webshop

25 cursussen
start op elk moment

basisopleiding 3 mnd
(jaar-)vakopleiding

luxe workshops
‘maak je eigen leren droomtas’

Studieovereenkomst

Studieovereenkomst vakopleiding en vakcursussen ‘Tassendesign & leerbewerking’

MARAblu – tassen vakopleiding cursus workshop & LeatherBagsAcademy
E-mail: mail@MARAblu.com
Website: www.MARAblu & LBA.com

Email: mail@leatherbagsacademy.com
Website: www.leatherbagsacademy.com 


DEFINITIES

MARAblu – tassen vakopleiding cursus workshop en LeatherBagsAcademy, hierna te noemen: MARAblu & LBA, gevestigd te Breda, Urkstraat 11, onder KvK nr. 20119063.
Deelnemer: degene met wie MARAblu & LBA een overeenkomst is aangegaan.
Partijen: MARAblu & LBA en klant samen.

SAMENVATTING EN BEGRIJPELIJKE TAAL

Wanneer een artikel van toepassing is op de consument: je vindt onder de titel van het artikel de inhoud van het artikel samengevat in begrijpelijke taal.

INHOUD

Artikel 1 – Inhoud studieovereenkomst
Artikel 2 – Inhoud module, vakcursus en opleiding
Artikel 3 – Certificaten, Meesterproef en examencriteria
Artikel 4 – Lessen/contactmomenten en studiebelasting
Artikel 5 – Prijzen
Artikel 6 – Voorwaarden voor deelname
Artikel 7 – Annulering
Artikel 8 – Klachtenregeling

Artikel 1 –  Inhoud studieovereenkomst
1. Tussen deelnemer en MARAblu & LBA wordt deze studieovereenkomst gesloten. Deze overeenkomst bevat onder meer het studieprogramma met leerdoelen (kennisaspecten en vaardigheden), de examencriteria en -procedure, studievoorwaarden, studiebegeleiding en maakt deel uit van de Algemene Voorwaarden.
2. Door betaling van de gehele bedrag voor een module, vakcursus of opleiding dan wel accepteren van de aanbieding van een module, vakcursus of opleiding gaat de deelnemer akkoord met de studieovereenkomst en Algemene Voorwaarden.
3. De studieovereenkomst wordt vermeld in de Algemene Voorwaarden.
4. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Breda onder nummer 20119063 en zijn ook te vinden op https://www.marablu.com/voorwaarden en op https://www.leatherbagsacademy.com/voorwaarden.

Artikel 2 – Inhoud module, vakcursus en opleiding
De uitgebreide inhoud met actuele prijzen voor opleidingen, vakcursussen en modules vind je op de website van MARAblu en LeatherBagsAcademy.
1. De opleidingen van MARAblu & LBA in ‘Tassendesign & leerbewerken’ kun je modulair volgen.
2. Elke module wordt afgesloten met een deelcertificaat. Het te behalen certificaat per module maakt onderdeel uit van de opleidingen tot professioneel tassendesigner & leerbewerker. Elke vakcursus wordt afgesloten met een certificaat van deelname.
3. Voor modules, vakcursussen en opleidingen via LeatherBagsAcademy geldt dat het eindproduct opgestuurd moet worden ter beoordeling.
De gehele vakopleiding bestaat uit de volgende onderdelen:
Basisopleiding
Module 1: aangesneden soufflé
Module 1: doorlopende of bandsoufflé
Module 3: zwevende soufflé of aangesneden bies
Voortgezette opleiding
Module 4: ingezette klep met omboek en inleg
Module 5: bowlingbag
Module 6: buideltje met trekkoord of reticule
Module 7: keersoufflé of boekentas
Module 8: dokterstas of beugeltas
Module 9: platte (harmonica-)tas met passepoile
Vakopleiding
Module 10: klassieke clutch
Module 11: klein lederwaren of portemonnee
Module 12: meesterproef
Gevorderdenopleiding
Gevorderdenmodule 1: keuze uit 6 modules, in overleg
Gevorderdenmodule 2: keuze uit 6 modules, in overleg
Gevorderdenmodule 3: keuze uit 6 modules, in overleg
5. De basisopleiding volg je door 3 basismodules af te leggen.
De voortgezette opleiding volg je door module 4 tm 9 af te leggen.
De gehele vakopleiding volg je door alle 11 modules te doorlopen en de meesterproef af te leggen.
In de meesterproef voer je een design-opdracht correct uit volgens vaktechnische specificaties en opdracht.
6. Actuele en finale inhoud van modules, vakcursussen en opleidingen vind je op www.marablu.com en www.leatherbagsacademy.com.
7. Het actuele en finale aantal lessen per module, vakcursus en opleidingen vind je op www.marablu.com en www.leatherbagsacademy.com.
8. De actuele en finale duur van module, vakcursus en opleidingen in aantal uren vind je op www.marablu.com en www.leatherbagsacademy.com.

Artikel 3 – Certificaten, Meesterproef en examencriteria
Certificaten en diploma’s zijn onderworpen aan eisen. Hieronder lees je welke.
1. Voor een certificaat van een module opgenomen in het programma van de basisopleiding, voortgezette opleiding, vakopleiding en/of gevorderdenopleiding en de Meesterproef moeten de betreffende modules met een cijfer van 6 of hoger behaald zijn.
2. Voor een certificaat van een module opgenomen in het online programma via LeatherBagsAcademy van de basisopleiding, voortgezette opleiding, vakopleiding en/of gevorderdenopleiding en de Meesterproef moeten de betreffende modules met een cijfer van 6 of hoger behaald zijn en het eindproduct zijn ingestuurd ter beoordeling.
3. Voor het diploma ‘Beginnend tassendesigner & leerbewerker’ en ‘Professioneel tassendesigner & leerbewerker’ moeten de in het programma opgenomen modules en de Meesterproef afgesloten worden met een cijfer van 6 of hoger.
4. Het examen bestaat uit een Meesterproef: het zelfstandig toepassen van verworven leerbewerkingstechnieken en designvaardigheden binnen een daartoe gegeven opdracht met bepaalde kaders.
5. De kaders kunnen bestaan uit (niet volledig): maatvoering, technieken, doelgroep, kostenplaatje.
6. De Meesterproef wordt afgelegd onder leiding van de examencommissie. In deze commissie zijn verschillende docenten vertegenwoordigd.
7. De Meesterproef mag één maal herkanst worden. Daarvoor betaal je een gereduceerd tarief van 70% van de actuele finale prijs van de Meesterproef.

Artikel 4 – Lessen/contactmomenten en studiebelasting
Je volgt de lessen/contactmomenten op de afgesproken tijd en datum. In overleg kunnen we wat anders afspreken.
1. Je volgt de lessen/contactmomenten op locatie op de afgesproken datum en tijd. In overleg kan daarvan worden afgeweken.
2. Voor opleidingen via LeatherBagsAcademy.com geldt dat de datum en tijd van de lessen/contactmomenten op locatie in overleg worden vast gesteld en deelnemer gehouden is aan de datum en tijd. In overleg kan daarvan worden afgeweken.
3. Voor het afgesproken aantal lessen/contactmomenten per week tussen deelnemer en MARAblu & LBA geldt dat je daarvan 25% kunt uitlopen in de tijd. Vakanties van deelnemer zelf en van MARAblu & LBA zijn van deze regel uitgezonderd. Daarna vindt geen restitutie van gelden plaats tenzij na honorering van een klacht, ingediend volgens de klachtenregeling.
4. De actuele lesmomenten staan vermeld op de website van MARAblu & LBA . Deze vind je via www.marablu.com.
5. Wanneer lesdagen of lessen/contactmomenten door onvoorziene omstandigheden bij MARAblu & LBA niet door kunnen gaan, schuiven de lessen/contactmomenten van de deelnemer door naar het einde van zijn/haar module, vakcursus of opleiding.
6. Huiswerk maakt geen deel uit van modules, vakcursussen en opleidingen die online worden gevolgd door de deelnemer. Het is echter wel toegestaan om thuis voorbereidingen te doen of verder te werken. Het risico op foutief verrichte werkzaamheden draagt de deelnemer zelf.
7. Voor modules, vakcursussen en opleidingen via LeatherBagsAcademy, geldt dat de deelnemer de lessen thuis volgt met uitzondering van de in het programma opgenomen lessen op locatie.

Artikel 5 – Prijzen
1. Op www.marablu.com en www.leatherbagsacademy.com vind je de actuele en finale prijzen voor de modules, vakcursussen en opleidingen.
2. Je kunt modulair de opleiding volgen en per module betalen.
3. Lessen op locatie zijn inclusief gebruik van industriële stikmachine, schalmmachine, spindelmachine, garens, patroonkarton, lijm en al het voorkomend handgereedschap.
4. De online lessen staan inclusief cursusmateriaal vermeld op www.leatherbagsacademy.com.
5. Extra kosten: reken op € 30 – € 50 extra voor leder en fournituren.

 Artikel 6 – Voorwaarden voor deelname
Iedereen kan starten, ervaring of voorkennis is niet vereist. Bij het volgen van modules die wat moeilijker zijn is kennis wel praktisch!
1. Om te starten is ervaring niet vereist, de modules, de vakcursussen en basisopleiding zijn geschikt voor iedereen die op professioneel niveau lessen in ‘tassendesigner & leerbewerking wil volgen.
2. Voor de basisopleiding is geen vooropleiding vereist.
3. Voor de voortgezette opleiding op locatie is de basisopleiding vereist.
4. Voor het afronden van de gehele vakopleiding op locatie is het volgen van module 10, 11 en de meesterproef vereist.
5. Deelname komt slechts tot stand na acceptatie door MARAblu & LBA. MARAblu & LBA is gerechtigd deelname en daarmee een overeenkomst te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de deelname of overeenkomst te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
6. Indien deelname of overeenkomst niet wordt geaccepteerd, laat MARAblu & LBA dit weten binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de aanmelding.

Artikel 7 – Annulering
Je kunt annuleren, maar er gelden voorwaarden. Hieronder lees je welke. Hoe later je annuleert, hoe hoger de annuleringskosten.
7.1 Annulering lessen/contactmomenten van modules, vakcursussen en opleidingen:
a bij annuleren tot 8 weken voor de start van de module, vakcursus en opleiding is aan annuleringskosten 10% van de deelnamekosten verschuldigd
b bij annuleren tot 8-6 weken voor de start van de module, vakcursus en opleiding is aan annuleringskosten 25% van de deelnamekosten verschuldigd
c bij annuleren tot 6-4 weken voor de start van de module, vakcursus en opleiding is aan annuleringskosten 50% van de deelnamekosten verschuldigd
d annuleren korter dan 4 weken voor de start van de module, vakcursus en opleiding kost aan annuleringskosten 100% van de deelnamekosten
e annuleren omdat de module, vakcursus en opleiding van keuze vol was bij de inschrijving, geeft recht op het volgen van de volgende versie van dezelfde module, vakcursus en opleiding. Indien er geen wens tot gebruikmaking van dit recht is, volgt binnen twee weken restitutie van het volledige bedrag dat al betaald is. Voorwaarde is dat de klant annuleert binnen twee weken nadat is medegedeeld dat in de huidige module, vakcursus en opleiding geen plaats is. Bij niet annuleren binnen twee weken staat de klant automatisch ingeschreven voor de eerstvolgende module, vakcursus en opleiding en is verder de normale annuleringsregeling zoals hierboven omschreven van toepassing.

Artikel 8 – Klachtenregeling
8.1 Om het overzichtelijk te houden, vindt u de gehele klachtenregeling op www.marablu.com/klachtenregeling en www.leatherbagsacademy.com/klachtenregeling.